Ishikawa

Kazuya KONDO

House of Representatives
Ishikawa No.3 Hokuriku-Shinetsu PR bloc
Number of times elected : 2